Tietosuojaseloste

          

1.    Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Kimeika Oy, Viherkalliontie 8, 02710 ESPOO

Y-tunnus 0974402-2

 

2.    Rekisteriasioiden käsittelyn yhteystiedot 

Kimeikan asiakaspalvelu

Puhelinnumero: 020 779 8810

Sähköpostiosoite: info@kimeika.fi

 

3.    Rekisterin nimi

Kimeika Oy:n asiakasrekisteri

 

4.    Rekisterin tarkoitus

Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa Kimeika Oy:n kanssa ja rekisterin tarkoitus on asiakkaan tilaaman palvelun toteuttaminen ja asiakassuhteen hoitaminen.  Rekisteriä käytetään myös laskutukseen, laskutusasiakkaiden luottotietojen tarkistamiseen sekä tarvittaessa saatavien perintään. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös Kimeika Oy:n omaan mainontaan ja markkinointiin.  

 

5.    Rekisterin sisältö

Nimi ja yhteystiedot

Henkilötunnus/Y-tunnus

Asiakkaan tilaamat palvelut

 

6.    Tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan asiakkaalta itseltään saadut tiedot.  Osa tiedoista voidaan saada myös kolmannelta osapuolelta (yhteistyökumppanilta), mikäli Kimeika Oy osallistuu yhteystyökumppanin asiakkaalle tarjoamaan palveluun. Tarvittaessa tietoja voidaan tarkistaa esim. Suomen Asiakastieto Oy:stä, YTJ:stä, kaupparekisteristä yms. vastaavista tietolähteistä.

 

7.    Tietojen luovutus

Rekisterin tiedot on tarkoitettu vain Kimeika Oy:n omaan käyttöön. Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneiden käyttöön, mikäli se on aiheellista laskutukseen tai perintään liittyvissä asioissa tai mikäli Kimeika Oy käyttää ulkoista palveluntarjoajaa asiakkaan tilaaman palvelun toteuttamiseen. Tietoja voidaan luovuttaa myös, mikäli Suomen lainsäädäntö sitä velvoittaa.

 

8.    Rekisteritietojen suojaaminen

Tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu asianmukaisesti yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä (salasanat, palomuurit yms.). Rekisterin tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu ja näitä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

9.     Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa hänestä tallennettuja tietoja ja tarvittaessa oikaista niitä. Tietopyyntö tulee jättää kirjallisesti osoitteeseen: Kimeika Oy, Viherkalliontie 8, 02710 ESPOO. 

 

 

 

 


 

Kimeika Oy www.kimeika.fi Myyntinäyttelymme avoinna:
Viherkalliontie 8
www.toimistokalustaja.fi Maanantai - Torstai klo 9:00 - 17:00
02710 ESPOO puh. 020 779 8810 Muina aikoina sopimuksen mukaan