Rahoitusleasing

Rahoitusleasingin avulla yritys saa käyttöönsä liiketoiminnan ylläpitämisessä tarvittavat kalusteet.

Edut yrityksellesi

  • Varat eivät sitoudu tarpeettomaan omistamiseen, vaan pääomat vapautuvat tuottavampaan käyttöön.
  • Rahoitusleasingillä rahoitat investointisi 100 %:sesti.
  • Investoinnin kustannukset jakautuvat laitteen koko käyttöajalle.
  • Sopimuksen kesto määräytyy kohteen käyttöiän mukaan.
  • Kalusteita voidaan vaihtaa tai täydentää vuokra-aikana joustavasti.

Rahoitusleasing on järkevä ratkaisu hintakilpailukykynsä ja kirjanpitokäytännön vuoksi.

  • Rahoituksen kohde muodostaa vakuuden joko kokonaan tai osittain.
  • Vuokra-aika on yleensä 36 - 60 kuukautta.
  • Rahoituksen kohteelle edellytetään sopimuskauden ajaksi vakuutus.

 Rahoitusleasingin vuokraan vaikuttavat mm. seuraavat tekijät

  • kohteen hankintahinta
  • vuokra-ajan pituus

Huom! Rahoituksen toteutuminen edellyttää rahoittajan myönteistä luottopäätöstä.


Rahoitusleasing kirjanpidossa

Rahoitusleasingvuokrat näkyvät vuokrakuluina tuloslaskelmassa. Leasingomaisuutta ei kirjata yrityksen käyttöomaisuuteen, joten siitä ei voi tehdä poistoja. Leasingvastuut esitetään taseen liitetiedoissa. Leasingvuokrat ovat verotuksessa vähennyskelpoisia menoja, jotka jaksotetaan vuokrakaudelle.


Vuokraan sisältyvä arvonlisävero on yleensä vähennyskelpoinen. Vuokralaskuissa arvonlisäveron osuus on selkeästi eritelty.

Mikäli yrityksesi tekee IFRS:n mukaisen tilinpäätöksen, rahoitusleasingsopimuksella vuokrattu leasingomaisuus kirjataan käyttöomaisuuteen sekä velkoihin. Vuokrat jaetaan korkokuluiksi ja velan lyhennykseksi.

kimeika oy

Kimeika Oy www.kimeika.fi Myyntinäyttelymme avoinna:
Viherkalliontie 8
www.toimistokalustaja.fi Maanantai - Torstai klo 9:00 - 17:00
02710 ESPOO puh. 020 779 8810 Muina aikoina sopimuksen mukaan